خرید آپارتمان در تهران، با وام

فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، پیش فروش

2 خوابههمه 14 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
540 میلیون
50 میلیون وام
سعیده سعیده جم
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
85 متر، فاز 5، اولویت تحویل وتحویلی

2 خوابههمه 14 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
540 میلیون
50 میلیون وام
سعیده سعیده جم
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
105 متر، فاز 8، محله دو

2 خوابههمه 5 طبقهآسانسور
530 میلیون
50 میلیون وام
عاطفه ریاحی
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
86 متر، فاز 5، 1p406

2 خوابهطبقه 4آسانسورجنوبی
625 میلیون
50 میلیون وام
عاطفه ریاحی
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، تحویلی

2 خوابههمه 14 طبقهنوسازآسانسورسند ملکی
640 میلیون
50 میلیون وام
سعیده سعیده جم
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، زون دو و سه

2 خوابههمه 14 طبقهآسانسورسند ملکی
550 میلیون
50 میلیون وام
عاطفه ریاحی
املاک ایزدیار
1 نفر

فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، زون 1 بلوک 77

طبقه 1آسانسور
780 میلیون
50 میلیون وام
امیرحسین فدایی
آی هوم پردیس

فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، زون 1 بلوک 8

طبقه 4آسانسور
780 میلیون
50 میلیون وام
علی اسکندری
آی هوم پردیس

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

خانم شاهرخی
گروه سرمایه گذاری مروارید

فروش آپارتمان
90 متر، فاز 5، مهر

2 خوابهطبقه 1نوسازسند ملکی
630 میلیون
50 میلیون وام

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
51 متر، اندیشه، اندیشه فاز یک

1 خوابهطبقه 312 سال ساختسند ملکیجنوبی
561 میلیون
100 میلیون وام
حامی شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
48 متر، اندیشه، حافظ4

1 خوابهطبقه 36 سال ساختسند ملکی
625 میلیون
160 میلیون وام
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
50 متر، اندیشه، اندیشه فاز یک

1 خوابههمه 3 طبقه9 سال ساختسند ملکیجنوبی
410 میلیون
160 میلیون وام
حامی شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
56 متر، شهر جدید اندیشه، خیابان14

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکی
720 میلیون
160 میلیون وام
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
61 متر، شهر جدید اندیشه، فاز یک

2 خوابهطبقه 26 سال ساختسند ملکیجنوبی
420 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر
خانم شاهرخی
گروه سرمایه گذاری مروارید

تخلیه
فروش آپارتمان
87 متر، فاز 11، زون1

2 خوابهطبقه 41 سال ساختآسانسورسند ملکی
840 میلیون
40 میلیون وام

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
61 متر، اندیشه، اندیشه فاز یک

1 خوابهطبقه 26 سال ساختآسانسورسند ملکی
670 میلیون
160 میلیون وام
حامی شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
48 متر، اندیشه، حافظ5

1 خوابهطبقه 16 سال ساختسند ملکی
610 میلیون
160 میلیون وام
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
56 متر، تهرانپارس، 220 شهید حاجیان

1 خوابهطبقه 420 سال ساختسند وکالتیشمالی
1٫280 میلیارد
10 میلیون وام

مشاورین این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی