خرید فروش آپارتمان در اندیشه

فروش آپارتمان
130 متر، فاز 1، کوچه دهم شرقی

2 خوابهطبقه 317 سال ساختسند ملکیجنوبی
715 میلیون
متری 5٫500 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
56 متر، شهر جدید اندیشه، خیابان14

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکی
720 میلیون
160 میلیون وام
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
61 متر، شهر جدید اندیشه، فاز یک

2 خوابهطبقه 26 سال ساختسند ملکیجنوبی
420 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
45 متر، شهر جدید اندیشه، شهرک مریم حافظ1

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکی
600 میلیون
متری 13٫330 میلیون
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
53 متر، شهر جدید اندیشه، لاله1

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکی
660 میلیون
160 میلیون وام
محمد شهرکی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
37 متر، شهر جدید اندیشه، خیابان ارغوان هشتم

1 خوابهطبقه 212 سال ساختسند ملکیجنوبی
285 میلیون
160 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
42 متر، شهر جدید اندیشه، شقایق نهم

1 خوابهطبقه 36 سال ساختسند ملکیجنوبی
330 میلیون
160 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
67 متر، فاز 4، خیابان معلم

1 خوابهطبقه 212 سال ساختآسانسورسند ملکی
879 میلیون
متری 13٫120 میلیون

مشاورین این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
72 متر، فاز 1، هفتم غربی بعد از تقاطع

2 خوابهطبقه 1سند ملکی
828 میلیون
متری 11٫500 میلیون

آقای روزی

مالک این ملک

فروش آپارتمان
57 متر، بلوار دنیا مالی، شاهدغربی

1 خوابهطبقه 117 سال ساختسند ملکیدو نبش
700 میلیون
متری 12٫280 میلیون

مشاورین این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
98 متر، شهر جدید اندیشه، حافظ

2 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
1 میلیارد
160 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
48 متر، شهر جدید اندیشه، حافظ

1 خوابهطبقه 15 سال ساختسند ملکیجنوبی
450 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
51 متر، شهر جدید اندیشه، شقایق دوم

1 خوابهطبقه 36 سال ساختسند ملکیجنوبی
480 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
57 متر، شهر جدید اندیشه، ارغوان ششم

1 خوابهطبقه 36 سال ساختسند ملکیجنوبی
440 میلیون
160 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
57 متر، شهر جدید اندیشه، سعدی

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکیجنوبی
530 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
56 متر، شهر جدید اندیشه، چهارم غربی

1 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکیجنوبی
530 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
51 متر، شهر جدید اندیشه، شقایق سیزدهم

2 خوابهطبقه 35 سال ساختسند ملکیجنوبی
480 میلیون
100 میلیون وام
محیا عطایی
مسکن بزرگ شهر

فروش آپارتمان
129 متر، پاسداران، پاسداران

3 خوابهطبقه 31 سال ساختآسانسور
9٫300 میلیارد
متری 72٫090 میلیون

مالک

مالک این ملک

فروش آپارتمان
129 متر، پاسداران، پاسداران

3 خوابهطبقه 31 سال ساختآسانسور
9٫300 میلیارد
متری 72٫090 میلیون

مالک

مالک این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
74 متر، فاز 1، 12شرقی

2 خوابهطبقه 39 سال ساخت
629 میلیون

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی