خرید فروش آپارتمان در اسلام شهر

تخلیه
فروش آپارتمان
90 متر، باهنر، خیابان باهنر(افشین)

2 خوابهطبقه 5نوسازآسانسورسند اوقاف
1٫215 میلیارد
متری 13٫500 میلیون

مالک

مالک این ملک

تخلیه
فروش آپارتمان
180 متر، سالورخیابان18متری نرگس، خیابان نرگس شقایق 2

1 خوابهطبقه 17 سال ساختسند ملکیجنوبی
470 میلیون
متری 2٫610 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
64 متر، خ کاشانی، کوچه 13

1 خوابهطبقه 19 سال ساختآسانسورسند ملکی
699 میلیون
60 میلیون وام

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
68 متر، 20 متری امام خمینی، 35 منادیان

1 خوابهطبقه 34 سال ساختسند ملکیجنوبی
1 میلیارد
متری 14٫710 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
95 متر، خیابان واوان، خیابان رویش

2 خوابهطبقه 214 سال ساختسند قولنامه‌ایشمالی و جنوبی
700 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، محمدیه، حاشیه محمدیه

1 خوابهطبقه 316 سال ساختسند ملکیشرقی
500 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
240 متر، اسلام شهر، گل

طبقه همکف
800 میلیون
متری 3٫330 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
117 متر، صباشهر، بهشتی

2 خوابههمه 3 طبقه
2٫500 میلیارد
متری 21٫370 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
73 متر، اسلام شهر، زرافشان

2 خوابهطبقه 25 سال ساختسند ملکیجنوبی
1,060,000,000
متری 14٫520 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
100 متر، اسلام شهر، لقمان حکیم

1 خوابهطبقه 16 سال ساختسند ملکیشمالی
860 میلیون
70 میلیون وام

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
75 متر، اسلام شهر، زرافشان

2 خوابهطبقه 16 سال ساختآسانسورسند ملکی
1,012,000,000
متری 13٫490 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
64 متر، اسلام شهر، زرافشان

1 خوابهطبقه 212 سال ساختسند ملکی
560 میلیون
25 میلیون وام

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
71 متر، اسلام شهر، زرافشان

2 خوابهطبقه 29 سال ساختسند ملکی
960 میلیون
متری 13٫520 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
110 متر، فرهنگیان، کوچه دانش 2

2 خوابهطبقه 110 سال ساختسند ملکیجنوبی
880 میلیون
متری 8 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
120 متر، اسلام شهر، باغ فیض

3 خوابهطبقه 2نوسازآسانسورسند ملکی
2٫160 میلیارد
متری 18 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
76 متر، اسلام شهر، زرافشان

2 خوابهطبقه 68 سال ساختآسانسورسند ملکی
1 میلیارد

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
178 متر، اسلام شهر، واوان خیابان منتظری

3 خوابهطبقه 1نوسازآسانسورسند ملکی
2 میلیارد
متری 11٫240 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، اسلام شهر، کاشانی

طبقه 4آسانسور
720 میلیون
متری 12 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
76 متر، مهدیه، مهدیه

1 خوابهطبقه 114 سال ساختسند ملکیشمالی
700 میلیون
متری 9٫210 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

فروش آپارتمان
60 متر، مولوی، كوچه

1 خوابهطبقه 26 سال ساختآسانسورسند ملکی
470 میلیون
متری 7٫830 میلیون

بدون نام

مالک این ملک

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی