خرید فروش زمین و باغ در آمل

شبنم علی نیا
مشاوراملاک دادار

فروش زمین
420 متر، خانه دریا، شبنم

1٫300 میلیارد
متری 3٫100 میلیون
شبنم علی نیا
مشاوراملاک دادار

فروش زمین
2000 متر، خانه دریا، شبنم

2٫200 میلیارد
متری 1٫100 میلیون
شبنم علی نیا
مشاوراملاک دادار
رضوان رمضان زاده
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر
رضوان رمضان زاده
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
145 متر، طالب آملی، دریای 68

سند ملکی10 متر طول بر
300 میلیون
متری 2٫070 میلیون

مشاورین این ملک

مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
270 متر، جاده دریا، تازه دریا

سند ملکی
1٫200 میلیارد
متری 4٫440 میلیون
مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش زمین
200 متر، جاده دریا، تازه آباد

سند ملکی
900 میلیون
متری 4٫500 میلیون
مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
200 متر، جاده دریا، نوآباد

سند ملکی
600 میلیون
متری 3 میلیون
مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
600 متر، جاده دریا، تازه آباد

سند ملکی
1٫600 میلیارد
متری 2٫670 میلیون
مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
270 متر، جاده دریا، تاز آباد

سند ملکی
550 میلیون
متری 2٫040 میلیون
مهندس عطایی
دفتر فنی مهندسی واملاک ویژن
9 نفر

فروش زمین
355 متر، جاده آمل به محموداباد، یلس 5

سند قولنامه‌ای19 متر طول برشمالی
1 میلیارد
سید سجاد حسینی
املاگ پرچین

فروش زمین
244 متر، امل ب سرخرود، یاس2

سند قولنامه‌ای12 متر طول برشمالی
700 میلیون
سید سجاد حسینی
املاگ پرچین

فروش زمین
240 متر، خیابان نور، آمل به چمستان

سند مشاع
360 میلیون
متری 1٫500 میلیون

مشاورین این ملک

فروش زمین
1000 متر، هراز.، بایجان فروش فوری

3 میلیارد
سحر طوافی
ویلاسه پلاس
سحر طوافی
ویلاسه پلاس

فروش باغ
1000 متر، ابن سینا، ولایت

سند قولنامه‌ایزمین 1000 متری
1٫300 میلیارد
متری 1٫300 میلیون

مشاورین این ملک

مالک هستید؟

با چند کلیک ساده، ملک‌تون رو به‌صورت رایگان در ۲نبش آگهی و در سریع‌ترین زمان ممکن معامله کنید.

ثبت رایگان آگهی
مالک هستید؟